KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pniewski, Dariusz (1972- ). ( w 2 rekordach )


  1. Portret - słowo i obraz : związki utworów literackich Norwida z malarstwem dawnych mistrzów / Dariusz Pniewski. - Toruń, 1999. - Nadb. z: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 325. Filologia Polska 53 (1999)
  2. Czarna ścieżka strachu / Cornell Woolrich. - Toruń, 2008.
  3. OPI online
  4. BNPol online
  1. Pniewski, Dariusz (1972- ).
  1. Jedno dzieło - wiele interpretacji : rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida /
  2. Między obrazem i słowem : studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida / Pniewski, Dariusz