KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czepelak, Marcin. ( w 4 rekordach )


  1. Kp. Historia prawa sądowego. - Kraków, 2000.
  1. Czepelak, Marcin.
  1. Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej / Czepelak, Marcin.
  2. Historia prawa sądowego /
  3. Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Czepelak, Marcin.
  4. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Czepelak, Marcin.