Michalski, Tadeusz J. (1933-1997). ( w 4 rekordach )

Szczegóły

Tropy:
 1. Michalski, Tadeusz Jerzy.
 2. Michalski, Tadeusz Józef.
 3. Michalski, T.
Źródło:
 1. Słownik esperancko-polski / Tadeusz J. Michalski. - Warszawa, 1991.
 2. Gazeta Wyborcza, 10 lutego 1997 r.
 3. PB'1991 poz. 6516
 4. Komentarz słownikowo-gramatyczny : Maria Konopnicka Fumo (Dym) / oprac. T. Michalski. - Warszawa, 1956.
Rekordy KHW:
 1. Michalski, Tadeusz J. (1933-1997).
Opisy bibliograficzne:
 1. Pełny podręczny słownik esperancko-polski. Michalski, Tadeusz J.
 2. Pełny podręczny słownik esperancko-polski. Michalski, Tadeusz J.
 3. Słownik esperancko-polski / Michalski, Tadeusz J.
 4. Słownik esperancko-polski / Michalski, Tadeusz J.