KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Spendel, Zbigniew. ( w 4 rekordach )


  1. SO UŚ
  1. Spendel, Zbigniew.
  1. Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej / Spendel, Zbigniew.
  2. Oblicza współczesnej psychologii : pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP /
  3. Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna / Spendel, Zbigniew.
  4. Świadomość etyczna psychologów : szkice z pogranicza psychologii i etyki /