KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kurzyna-Chmiel, Danuta. ( w 3 rekordach )


  1. Chmiel, Danuta Kurzyna-.
  1. Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym / Danuta Kurzyna-Chmiel. - Bielsko-Biała, 2003.
  1. Kurzyna-Chmiel, Danuta.
  1. Oświata jako zadanie publiczne / Kurzyna-Chmiel, Danuta.
  2. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta.
  3. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta.