KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szydło, Marek (1977- ). ( w 16 rekordach )


 1. OPI-online
 2. Kp. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki / Marek Szydło. - Warszawa, 2005.
 3. Od autora
 1. Szydło, Marek (1977- ).
 1. Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej / Szydło, Marek
 2. Konkurencja regulacyjna w prawie spółek / Szydło, Marek
 3. Konstytucja RP. Balcerzak, Michał
 4. Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości / Szydło, Marek
 5. Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Szydło, Marek
 6. Prawna koncepcja zamówienia publicznego / Szydło, Marek
 7. Prawo gospodarcze publiczne /
 8. Prawo konkurencji a regulacja sektorowa / Szydło, Marek
 9. Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych /
 10. Publiczne prawo gospodarcze /
 11. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki / Szydło, Marek
 12. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej / Szydło, Marek
 13. Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Szydło, Marek
 14. Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Szydło, Marek
 15. Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe / Szydło, Marek
 16. Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego : studium prawne / Szydło, Marek