KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Głuchowski, Jan (1940- ). ( w 43 rekordach )


 1. Głuchowski, Jan Józef.
 2. Głuchowski, J.
 3. Głuhovski, Ân.
 1. INP'90
 2. Kalem.
 3. Kp. Król szulerów / Jan Głuchowski. - Warszawa, 1986.
 4. Kp. Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych / J. Głuchowski [et al. - Toruń, 2001.
 5. Meždunarodnye dvustoronnie soglašeniâ PNR ob izbežanii dvojnogo nalogoobloženiâ / Ân Gluhovski. - Wrocław, 1984.
 1. Głuchowski, Jan (1940- ).
 2. Głuchowski, Jan (1940- ) bibliografia.
 1. Bangladesz : (studium społeczno-ustrojowe) / Głuchowski, Jan
 2. Bankowość : podręcznik dla studentów /
 3. Czynniki warunkujące ekonomiczne wykorzystanie oszczędności pieniężnych społeczeństwa w Polsce Ludowej / Głuchowski, Jan
 4. Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych.
 5. Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych.
 6. Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki / Głuchowski, Jan
 7. Finanse i prawo finansowe : zarys wykładu / Drgas, Eligiusz
 8. Finanse publiczne /
 9. Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce : ulgi, zwolnienia, obniżki i inne /
 10. Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych /
 11. Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski / Brzeziński, Bogumił
 12. Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce /
 13. Król szulerów / Głuchowski, Jan
 14. Międzynarodowe prawo finansowe / Głuchowski, Jan
 15. Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe / Głuchowski, Jan
 16. Międzynarodowe stosunki finansowe / Głuchowski, Jan
 17. Międzynarodowy słownik podatkowy /
 18. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunki rozwoju : księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej /
 19. Oazy podatkowe / Głuchowski, Jan
 20. Opodatkowanie dochodów pracowników uniwersyteckich / Głuchowski, Jan
 21. Opodatkowanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego /
 22. Ostatnia gra SS-gruppenführera / Głuchowski, Jan
 23. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (VAT) / Głuchowski, Jan
 24. Polityka fiskalno-monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki / Głuchowski, Jan
 25. Polskie prawo podatkowe Głuchowski, Jan
 26. Polskie prawo podatkowe / Głuchowski, Jan
 27. Polskie prawo podatkowe / Głuchowski, Jan
 28. Polskie prawo podatkowe / Głuchowski, Jan
 29. Polskie prawo podatkowe / GŁUCHOWSKI, JAN
 30. Prawnomiędzynarodowe stosunki finansowe państw socjalistycznych / Głuchowski, Jan
 31. Prawo podatkowe /
 32. Prawo podatkowe państw zachodnich / Głuchowski, Jan
 33. Prawo polskie : próba syntezy /
 34. Studia podatkowe /
 35. Synteza prawa polskiego od 1989 roku /
 36. System prawa finansowego.
 37. W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego /
 38. Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych /
 39. Wstęp do skarbowości / Głuchowski, Jan
 40. Zarys finansów publicznych / Głuchowski, Jan
 41. Zarys polskiego prawa podatkowego / Głuchowski, Jan
 42. Zarys polskiego prawa podatkowego / Głuchowski, Jan
 43. Zarys polskiego prawa podatkowego / Głuchowski, Jan