KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalik, Tadeusz (1926-2012). ( w 17 rekordach )


 1. Kowalik, T.
 1. INP
 2. KbK. - 1995
 3. Polskie przemiany : uwarunkowania i spory : refleksje z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Kowalika / Włodzimierz Brus [et al.]. - Warszawa, 2002.
 4. Systemy gospodarcze : efekty i defekty reform i zmian ustrojowych / Tadeusz Kowalik. - Warszawa, 2005
 5. Oskara Langego ekonomia i socjalizm / W. Brus. - Warszawa, 1967.
 1. Kowalik, Tadeusz (1926-2012).
 1. Drogi do socjalizmu / Lange, Oskar
 2. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965 / Lange, Oskar
 3. Ekonomia polityczna / Lange, Oskar
 4. Język propagandy /
 5. Krzywicki / Kowalik, Tadeusz
 6. Ludwik Krzywicki - nieznany / Holland, Henryk
 7. Ludwik Krzywicki / Kowalik, Tadeusz
 8. O czym myśleć nie lubimy czyli O niektórych dylematach zasady narodowej /
 9. O Ludwiku Krzywickim : studium społeczno-ekonomiczne / Kowalik, Tadeusz
 10. Pisma zebrane / Krusiński, Stanisław
 11. Plotka a monopol informacji /
 12. Róża Luksemburg : teoria akumulacji i imperializmu / Kowalik, Tadeusz
 13. Róża Luksemburg : teoria akumulacji i imperializmu / Kowalik, Tadeusz
 14. Stanisław Gomułka i transformacja polska : dokumenty i analizy : 1968-1989 /
 15. Systemy gospodarcze : efekty i defekty reform i zmian ustrojowych / Kowalik, Tadeusz
 16. Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
 17. www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz