KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dybeł, Katarzyna. ( w 3 rekordach )


  1. Dybel, Katarzyna.
  1. Kp. Dzieje życia : Teresa Martin (1873-1897) / Guy Gaucher. - Kraków, 1995.
  2. Kp. Jeux de la variante : dans l'art et la littérature du Moyen Age / Antoni Bartosz, Katarzyna Dybeł et Piotr Tylus (Eds.). - Cracovie, 1997.
  3. SO UJ
  1. Dybeł, Katarzyna.
  1. Historia literatury francuskiej / Dybeł, Katarzyna.
  2. Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej / Dybeł, Katarzyna.
  3. Pensées Orientale et Occidentale : influences et complémentarité /