KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dębiec, Jacek. ( w 1 rekordach )


  1. Debiec, Jacek.
  1. Psychopatologiczne a kulturowe uwarunkowania fenomenu opętania / Jacek Dębiec. - Kraków, 2000.
  2. Skład osobowy CM UJ. - Kraków, 1999.
  3. The self : from soul to brain / ed. by Joseph LeDoux, Jacek Debiec, and Henry Moss. - New York, 2003.
  1. Dębiec, Jacek.
  1. Opętanie : próba psychopatologicznego ujęcia problemu / Dębiec, Jacek.