KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rzepa, Tadeusz (1950- ). ( w 1 rekordach )


  1. Kp. Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. Tadeusza Rzepy. - Wrocław, 1999.
  2. Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym / Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa. - Wrocław, 2005.
  3. Who is who w Polsce. - Wyd. 3 uzup. - Zug, 2004.
  1. Rzepa, Tadeusz (1950- ).
  1. Humanistyczne i poznawcze wartości aktywności z piłką w wychowaniu fizycznym / Rzepa, Tadeusz