KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Purczyński, Jan (1944- ). ( w 2 rekordach )


  1. Purczyński, Jan M.
  1. INP'93
  2. Politechnika Szczecińska : uczelnia i ludzie w półwieczu 1946-1996. - Szczecin, [1996].
  3. Filtracja liniowa i nieliniowa obrazów dyskretnych / Eugeniusz Kornatowski [et al]. - Szczecin, 2005.
  1. Purczyński, Jan (1944- ).
  1. Transport i motoryzacja w regionie w dobie kryzysu /
  2. Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych / Purczyński, Jan