KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kaczorkiewicz, Dorota. ( w 1 rekordach )


  1. Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym / Dorota Kaczorkiewicz. - Toruń, 2005.
  1. Kaczorkiewicz, Dorota.
  1. Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym / Kaczorkiewicz, Dorota.