KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kempa, Tomasz (1969- ). ( w 1 rekordach )


  1. Kèmpa, Tomaš.
  1. Kp. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej / Tomasz Kempa. - Toruń, 1997.
  2. Rocz. Bialskopodlaski. - T. 5(1997).
  3. Mìkalaj Kryštaf Radzìvìl Sìrotka (1549-1616) - vìlenskì vaâvoda / Tomaš Kèmpa. - Mìr, 2016.
  4. Kp. Tomasz Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku / Elmantas Meilus // Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. - R. 125, nr 3 (2018), s. 750-755.
  1. Kempa, Tomasz (1969- ).
  1. Akademia i Drukarnia Ostrogska / Kempa, Tomasz