KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dzierzbicka, Wanda. ( w 1 rekordach )


  1. Kp. Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939. - Wrocław, 1963.
  1. Dzierzbicka, Wanda.
  1. O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela-wychowawcy : na podstawie ankiety = Les aptitudes professionnelles du pédagogue-éducateur : résultats d'une enquête / Dzierzbicka, Wanda.