KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Karczewski, Andrzej (1931- ). ( w 4 rekordach )


  1. INP'1995/96
  2. LCN'1996 Sept.
  3. Kp. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe) / Andrzej Karczewski. - Poznań, 1989.
  4. Rzeźba i osady czwartorzędowe obszrów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej : wybrane problemy / pod. red. Andrzeja Kostrzewskiego. - Poznań, 1998.
  1. Karczewski, Andrzej (1931- ).
  1. Hornsund, Spitsbergen : geomorfologia : 1:75000 /
  2. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe) / Karczewski, Andrzej
  3. Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej / Karczewski, Andrzej
  4. Zmienność litologiczna i strukturalna kemów Pomorza Zachodniego a zagadnienie ich klasyfikacji / Karczewski, Andrzej