KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Januszowski, Jan (1550-1613). ( w 1 rekordach )


 1. Łazarzowic, Jan.
 2. Januszowski, Jan Łazarzowic.
 3. Ianuszowski, Jan.
 4. Janussovius, Ioannes.
 5. Lazarides, Ioannes.
 6. Lazari, Ioannes.
 7. Podworecki, Jan.
 8. Podworzecki, Jan.
 9. Podworzecki, Ian.
 10. Ianvszowski, Ian.
 11. Ianußowski, Ian.
 1. Kp. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / wyd. Bolesław Ulanowski. - Kraków, 1920.
 2. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Ortographia polska / Iana Kochanowskiego, Lukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego. - Poznań, 1882.
 3. Kp. Jan Kochanowski / [przedm. Jan Ianuszowski]. - W Krakowie, 1639.
 4. Ivsti Lipsii [...] Ad Andream Schonevm [...] Epistola erudita. - Cracoviae, 1602.
 5. Poematvm libris septem de rebvs Vngaricis / Leonhardo Vncio Transylvano avctore. - Cracoviae, 1579.
 6. Compendivm Ivbilei Et Rervm Cognitv Dignarvm [...] / A Ioanne Ianvszovio. - Cracoviae, 1603.
 7. PSB. - 1962.
 8. NEP. - 1995
 9. Drukarze 1.2 - 2000.
 10. Colvmna In Felicem Atq. Expectatvm Ingressvm In Episcopatvm Cracovien / Adami Romerij Stężycen. - Cracoviae, 1592.
 11. a Instrvctio Exigendi Thelonei Novi Finitimi. - Cracoviae, 1601.
 12. Trivm Clarissimorvm Virorvm, Basilii Golinii [...], Stanislai Bathcovii [...], Adami Falecii [...] Laureæ Doctorales S. Theologiæ [...] / A M. Jacobo Scrobissevio Iambis prætextæ. - Cracovie, 1603.
 13. Mvsæ Extorres / Andreæ Loeaechii Scoti Sibi Fortunæ diffisæ Solo [!] in humanis Sigismvndo III. [...] Confisæ [...]. - Cracoviae, 1608.
 14. Nowiny Abo Dzieie dwuletnie Chinenskie, / przez list X. Mikołaia Trigawta, Societatis Iessv, Roku Pańsk: 1610. y 1611. do [...] Oyca Claudiusa Aquauiana [...] opisane. A teraz z Włoskiego na Polskie przez X. Symona Wysockiego [...] przetłumaczone. - W Krakowie, 1616.
 15. Stanislai Socolovii [...] In Euangelia Matthæi, Marci, Lucæ Notæ. - Cracoviae, 1598.
 16. Wróżki / Iana Podworzeckiego. - W Krakowie, 1589.
 17. Witanie Rad y Stanów Koronnych Polskich do Króla [...] Zigmvnta Trzeciego w polu przed miastem Kazimierzem / przez [...] Księdza Wawrzyńca Goslickiego [...] Dnia 10. Grudnia Roku 1587. - W Krakowie, 1587.
 18. Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych / Ktore Małżonka iego Katarzyna z Iasienca Kochanowska po śmierci iego wydała, Roku Pańskiego 1584. - W Krakowie, 1585.
 19. Generalis Controversia De Indvlgentiis / A Valentino Lavrentio Vidaviensi [...] iudicio Sanctæ sedis Apostolicæ Romanæ subiecta. - Cracoviæ, [post 1 III] 1593.
 20. Constitutiones Synodi Dioecesanae Cracoviensis. - Cracoviæ, [post 1 VI] 1601.
 21. [Przywileie Y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey M.D.LXXXVIII]. - Kraków, 1588 [i. e. post 1588, ante 1591].
 22. Fragmenta albo pozostałe pisma Iana Kochanowskiego. - W Krakowie, 1604.
 23. Statvta Prawa Y Constitvcie Koronne Łacinskie Y Polskie, z Statutow, Łaskiego Y Herborta Y Z Constitvciy Koronnych, Zebrane [...] / Spisane, sporządzone y wydane Przez Jana Janvszowskiego. W Krakowie, 1600.
 24. Kp. W sprawach Celnych Częsc Wtora. To Iest, Constitvciæ, Privilegia, Mandaty, Decreta, Commisiæ Składowe, y Celne, krótko zebrane. Także y spiski rat własnych kupieckich jako towary im drogo do mieysca ze wszystkim nakładem przychodzą: a iako ie zaś stanu wszelakiego ludziom przedawaią. - W Krakowie, 1602.
 25. Rozmyslanie Na Pięc Ran Pana a Zbawiciela nasze° Iezvsa Christvsa. Z Włoskie° na Polskie przełożone / Przez X. Pawla Pvkala. - W Krakowie, 1617.
 1. Januszowski, Jan (1550-1613).
 2. Januszowski, Jan (1550-1613). Zwierciadło krolewskie
 3. Januszowski, Jan (1550-1613) herby.
 4. Januszowski, Jan (1550-1613). (pol.) Wywód J. Januszowskiego i obmowa ze strony statutów koronnych od siebie dla correctury praw sporządzonych, spisanych i wydanych
 1. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Orthographia polska Iana Kochanowskiego, Iego M. P. Lukasza Gornickiego, etc. etc., Iana Ianuszowskiego. Januszowski, Jan