KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bojar, Waldemar L. ( w 5 rekordach )


 1. Bojar, W. L.
 2. Bojar, W.
 3. Bojar, Waldemar.
 1. Kp. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi / [kom. red. W. L. Bojar et al.]. - Bydgoszcz, 1995.
 2. Kp. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi w Polsce / oprac. red. W. Bojar, L. Lechowski, Z. Kowalski. - Bydgoszcz, 1994.
 3. PB'1996 poz. 15735
 4. Podstawy marketingu / pod red. Zofii Wyszkowskiej. - Bydgoszcz, 1999.
 1. Bojar, Waldemar L.
 1. Bezpieczeństwo - środowisko - przestrzeń - rolnictwo /
 2. Dane - analiza - modelowanie - optymalizacja - podejmowanie decyzji : BOS'2010, Konferencja Badania Operacyjne i Systemowe /
 3. Kapitał społeczny i ludzki - społeczeństwo informacyjne - gospodarka - zarządzanie - informatyka: BOS'2010, Konferencja Badania Operacyjne i Systemowe /
 4. Studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej / Bojar, Waldemar L.
 5. Systemy wspomagania decyzji / Bojar, Waldemar L.