KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Franek, Sławomir. ( w 6 rekordach )


  1. Kp. Kurs walutowy stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego / Sławomir Franek. - Szczecin, 2006.
  2. http://bazy.opi.org.pl/
  3. http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/
  1. Franek, Sławomir.
  1. Finanse publiczne a finanse prywatne - problemy, diagnozy, perspektywy /
  2. Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego / Franek, Sławomir.
  3. Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe - problemy, diagnozy, perspektywy /
  4. Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Lubińska, Teresa
  5. Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym / Franek, Sławomir.
  6. Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /