KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Adamek-Hyska, Dorota. ( w 11 rekordach )


 1. Hyska, Dorota Adamek.
 2. Adamek, Dorota.
 3. Adamek-Hyska, D.
 1. Kp. Aktywa trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek. - Warszawa, 2007.
 2. Kp. Zamknięcie roku 2007 w sferze budżetowej / Dorota Adamek-Hyska. - Warszawa, 2008.
 3. Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska [et al.]. - Warszawa. 2017.
 4. OPI online, 16.11.2017
 1. Adamek-Hyska, Dorota.
 1. Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Adamek-Hyska, Dorota.
 2. Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT /
 3. Modele i metody wyceny aktywów i pasywów : w świetle teorii i koncepcji rachunkowości / Adamek-Hyska, Dorota.
 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego / Adamek-Hyska, Dorota.
 5. Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji /
 6. Rachunkowość : zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ /
 7. Rachunkowość jednostek non profit : problemy i zadania / Adamek-Hyska, Dorota.
 8. Rachunkowość podmiotów leczniczych : zbiór zadań z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości / Adamek-Hyska, Dorota.
 9. Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych : zbiór zadań / Adamek-Hyska, Dorota.
 10. Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej.
 11. Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych / Adamek-Hyska, Dorota.