KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Winiarska, Kazimiera. ( w 96 rekordach )


 1. Kp. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / Kazimiera Winiarska. - Szczecin, 1994.
 2. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Kazimiera Winiarska. - Szczecin, 2000.
 3. INP'2006
 1. Winiarska, Kazimiera.
 1. Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych : ujęcie rachunkowe i podatkowe / Winiarska, Kazimiera.
 2. Audyt finansowy / Winiarska, Kazimiera.
 3. Audyt finansowy / Winiarska, Kazimiera.
 4. Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Kaczmarek, Marcin
 5. Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
 6. Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
 7. Audyt wewnętrzny : testy i zadania / Krzemień, Rafał.
 8. Audyt wewnętrzny 2008 / Winiarska, Kazimiera.
 9. Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania /
 10. Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie /
 11. Audyt wewnętrzny w 2007 roku : standardy międzynarodowe - regulacje krajowe / Winiarska, Kazimiera.
 12. Audyt wewnętrzny w 2007 roku /
 13. Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych /
 14. Budżet zadaniowy w teorii i praktyce /
 15. Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania /
 16. Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej /
 17. Finanse i audyt wewnętrzny : współczesne wyzwania /
 18. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna / Rak, Jan
 19. Funkcja doradcza audytu wewnętrznego /
 20. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce /
 21. Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach : materiały konferencyjne, Szczecin 9-10 październik 2000 rok /
 22. Informatyka w controllingu : Szczecin 6-7 październik 2003 rok /
 23. Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe / Winiarska, Kazimiera.
 24. Kontrola finansowo-księgowa : poradnik dla księgowych, właścicieli i pracowników urzędów skarbowych / Winiarska, Kazimiera.
 25. Kontrola finansowo-księgowa w praktyce / Winiarska, Kazimiera.
 26. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych /
 27. Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce /
 28. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
 29. Kontrola zarządcza w praktyce /
 30. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
 31. MSR 1 : prezentacja sprawozdań finansowych /
 32. MSR 16 : rzeczowe aktywa trwałe /
 33. MSR 18 : przychody /
 34. Organizacja controllingu w jednostce gospodarczej : materiały konferencyjne, Szczecin 8-9 październik 2001 rok /
 35. Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe / Winiarska, Kazimiera.
 36. Organizacja rachunkowości /
 37. Podstawy prawne rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 38. Podstawy rachunkowości : podręcznik /
 39. Podstawy rachunkowości : praca zbiorowa /
 40. Podstawy rachunkowości /
 41. Podstawy rachunkowości /
 42. Podstawy rachunkowości /
 43. Podstawy rachunkowości /
 44. Podstawy rachunkowości /
 45. Podstawy rachunkowości /
 46. Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
 47. Praktyczne podstawy rachunkowości : zbiór zadań : praca zbiorowa /
 48. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / Winiarska, Kazimiera.
 49. Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach / Czubakowska, Ksenia
 50. Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach w zadaniach : praca zbiorowa /
 51. Rachunkowość a controlling /
 52. Rachunkowość bez konta / Czubakowska, Ksenia
 53. Rachunkowość budżetowa : regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku /
 54. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 55. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 56. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 57. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 58. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 59. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych / Gos, Waldemar.
 60. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia
 61. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia
 62. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia
 63. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia
 64. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia
 65. Rachunkowość międzynarodowa : praca zbiorowa /
 66. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 67. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 68. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 69. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 70. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 71. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Winiarska, Kazimiera.
 72. Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 r. : praca zbiorowa / Buczkowska, Anna
 73. Rachunkowość według prawa bilansowego /
 74. Rachunkowość zaawansowana /
 75. Rachunkowość zaawansowana /
 76. Rachunkowość zaawansowana /
 77. Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych /
 78. Sprawozdawczość finansowa : praca zbiorowa /
 79. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych /
 80. Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / Winiarska, Kazimiera.
 81. Ustawa o rachunkowości : komentarz /
 82. Ustawa o rachunkowości / Winiarska, Kazimiera.
 83. Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie / Winiarska, Kazimiera.
 84. Zaawansowana rachunkowość finansowa : przykłady, zadania, testy /
 85. Zaawansowana rachunkowość finansowa : przykłady, zadania, testy /
 86. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 87. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 88. Zadania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 89. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych /
 90. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 91. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 92. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 93. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 94. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 95. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 96. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /