KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Winiarska, Kazimiera. ( w 79 rekordach )


 1. Kp. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / Kazimiera Winiarska. - Szczecin, 1994.
 2. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Kazimiera Winiarska. - Szczecin, 2000.
 3. INP'2006
 1. Winiarska, Kazimiera.
 1. Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych : ujęcie rachunkowe i podatkowe / Winiarska, Kazimiera.
 2. Audyt finansowy / Winiarska, Kazimiera.
 3. Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Kaczmarek, Marcin
 4. Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
 5. Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
 6. Audyt wewnętrzny 2008 / Winiarska, Kazimiera.
 7. Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania /
 8. Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie /
 9. Audyt wewnętrzny w 2007 roku : standardy międzynarodowe - regulacje krajowe / Winiarska, Kazimiera.
 10. Audyt wewnętrzny w 2007 roku /
 11. Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych /
 12. Budżet zadaniowy w teorii i praktyce /
 13. Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania /
 14. Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej /
 15. Finanse i audyt wewnętrzny : współczesne wyzwania /
 16. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna / Rak, Jan.
 17. Funkcja doradcza audytu wewnętrznego /
 18. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce /
 19. Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach : materiały konferencyjne, Szczecin 9-10 październik 2000 rok /
 20. Informatyka w controllingu : Szczecin 6-7 październik 2003 rok /
 21. Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe / Winiarska, Kazimiera.
 22. Kontrola finansowo-księgowa w praktyce / Winiarska, Kazimiera.
 23. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych /
 24. Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce /
 25. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
 26. Kontrola zarządcza w praktyce /
 27. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
 28. MSR 1 : prezentacja sprawozdań finansowych /
 29. MSR 16 : rzeczowe aktywa trwałe /
 30. MSR 18 : przychody /
 31. Organizacja controllingu w jednostce gospodarczej : materiały konferencyjne, Szczecin 8-9 październik 2001 rok /
 32. Organizacja rachunkowości /
 33. Podstawy prawne rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 34. Podstawy rachunkowości /
 35. Podstawy rachunkowości /
 36. Podstawy rachunkowości /
 37. Podstawy rachunkowości /
 38. Podstawy rachunkowości /
 39. Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
 40. Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach / Czubakowska, Ksenia.
 41. Rachunkowość a controlling /
 42. Rachunkowość bez konta / Czubakowska, Ksenia.
 43. Rachunkowość budżetowa : regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku /
 44. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 45. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 46. Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 47. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych / Gos, Waldemar.
 48. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia.
 49. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia.
 50. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia.
 51. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Czubakowska, Ksenia.
 52. Rachunkowość międzynarodowa : praca zbiorowa /
 53. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 54. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 55. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 56. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 57. Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
 58. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Winiarska, Kazimiera.
 59. Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 r. : praca zbiorowa / Buczkowska, Anna
 60. Rachunkowość według prawa bilansowego /
 61. Rachunkowość zaawansowana /
 62. Rachunkowość zaawansowana /
 63. Rachunkowość zaawansowana /
 64. Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych /
 65. Sprawozdawczość finansowa : praca zbiorowa /
 66. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych /
 67. Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego Winiarska, Kazimiera.
 68. Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie / Winiarska, Kazimiera.
 69. Zaawansowana rachunkowość finansowa : przykłady, zadania, testy /
 70. Zaawansowana rachunkowość finansowa : przykłady, zadania, testy /
 71. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 72. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 73. Zadania z rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
 74. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych /
 75. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 76. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 77. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 78. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 79. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /