KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Ryszard. ( w 16 rekordach )


 1. Kp. Zarys dziejów prasy lokalnej w Polsce / Ryszard Kowalczyk. - Poznań, 1999.
 2. Kp. O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie / Ryszard Kowalczyk. - Poznań, 2015.
 3. OPI online
 4. BNPol online
 5. Ryszard Kowalczyk Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki : Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2009, 278 s., ISBN 978-83-60251-22-5 / Wiesław Sonczyk // Studia Medioznawcze. - Nr 4 (43) 2010, strony 195-198.
 1. Kowalczyk, Ryszard (1937-2017).
 2. Kowalczyk, Ryszard.
 1. Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce : pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje / Kowalczyk, Ryszard.
 2. Dziennikarstwo wobec wyzwań współczesności /
 3. Media - czwarta władza ? /
 4. Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / Kowalczyk, Ryszard.
 5. Media lokalne w Polsce : podręcznik akademicki / Kowalczyk, Ryszard.
 6. Media lokalne w Polsce. Kowalczyk, Ryszard.
 7. Media lokalne w Polsce. Kowalczyk, Ryszard.
 8. Media lokalne w Polsce. Kowalczyk, Ryszard.
 9. Między polityką a dziennikarstwem : szkice politologiczno-prasoznawcze / Kowalczyk, Ryszard.
 10. O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie / Kowalczyk, Ryszard.
 11. Polska po latach niewoli /
 12. Prasa lokalna w Polsce / Kowalczyk, Ryszard.
 13. Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego / Kowalczyk, Ryszard.
 14. Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010 : studium medioznawczo-politologiczne / Kowalczyk, Ryszard.
 15. Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce / Kowalczyk, Ryszard.
 16. Wybrane problemy teorii i praktyki /