KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Parafiniuk-Soińska, Janina (1923-2012). ( w 17 rekordach )


 1. Soińska, Janina Parafiniuk-.
 1. INP'93
 2. Encyklopedia Szczecina. T. 2. - Szczecin, 2000.
 3. Kurier Szczeciński 10.09.2012
 1. Parafiniuk-Soińska, Janina (1923-2012).
 1. Cele i treści kształcenia /
 2. Doskonalenie systemu komunikacji dydaktycznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 12-13 XI 1987 r.
 3. Doskonalenie systemu komunikacji dydaktycznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 12-13 XI 1987 r.
 4. Kształtowanie samodzielności uczniów klas początkowych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 5. O bogaceniu i uspójnianiu komunikatów : wykład inauguracyjny w WSH TWP w Szczecinie w roku akademickim 1998/1999, (wygłoszony 28 listopada 1998 r.) / Parafiniuk-Soińska, Janina
 6. O międzyludzkiej komunikacji / Parafiniuk-Soińska, Janina
 7. Praca środowiskowa szkół w województwie szczecińskim : materiały z IX Sesji Postępu Pedagogicznego , 9-11 listopada 1979 /
 8. Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Parafiniuk-Soińska, Janina
 9. Reformowane nauczanie początkowe /
 10. Samodzielne uczenie się w procesie dydaktycznym / Parafiniuk-Soińska, Janina
 11. Struktura i efekty samodzielnego studiowania / Parafiniuk-Soińska, Janina
 12. Studenci a kultura / Parafiniuk-Soińska, Janina
 13. Teoretyczne i empiryczne przesłanki doboru celów i treści kształcenia nauczycieli / Parafiniuk-Soińska, Janina
 14. Trwanie i zmiana /
 15. Warunki i efekty pracy dydaktycznej zbiorczych szkół gminnych /
 16. Wybrane problemy nauczania początkowego /
 17. Zarys pedagogiki wczesnoszkolnej / Parafiniuk-Soińska, Janina