KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Parafiniuk-Soińska, Janina (1923-2012). ( w 11 rekordach )


 1. Soińska, Janina Parafiniuk-.
 1. INP'93
 2. Encyklopedia Szczecina. T. 2. - Szczecin, 2000.
 3. Kurier Szczeciński 10.09.2012
 1. Parafiniuk-Soińska, Janina (1923-2012).
 1. Cele i treści kształcenia /
 2. Doskonalenie systemu komunikacji dydaktycznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 12-13 XI 1987 r.
 3. Doskonalenie systemu komunikacji dydaktycznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 12-13 XI 1987 r.
 4. Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Parafiniuk-Soińska, Janina
 5. Reformowane nauczanie początkowe /
 6. Samodzielne uczenie się w procesie dydaktycznym / Parafiniuk-Soińska, Janina
 7. Struktura i efekty samodzielnego studiowania / Parafiniuk-Soińska, Janina
 8. Teoretyczne i empiryczne przesłanki doboru celów i treści kształcenia nauczycieli / Parafiniuk-Soińska, Janina
 9. Warunki i efekty pracy dydaktycznej zbiorczych szkół gminnych /
 10. Wybrane problemy nauczania początkowego /
 11. Zarys pedagogiki wczesnoszkolnej / Parafiniuk-Soińska, Janina