KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kochanowski, Jan (1530-1584). ( w 105 rekordach )


 1. Cochanovius, Joannes.
 2. Kochánowski, Ian.
 3. Cochanovius, Ioannes.
 4. Kochanowski, J.
 5. Kochanowski, Jean.
 6. Kohanovs'kij, Ân.
 7. I. K. [a]
 8. Kochanowski.
 9. Jan z Czarnolasu.
 10. Kohanovski, Ân.
 11. Kohanoǔskì, Ân.
 12. Kochanowski, Giovanni.
 1. LP
 2. BNF-NA
 3. Kp. Fraszki Iana Kochánowskiégo. - Wrocław, 1953.
 4. Ioannis Cochanovii Threni / in linguam latinam a Francisco Dionysio Kniaznin versi ; oprac. Ewa Głębicka. - Warszawa, 1981.
 5. Trzy podróże / wstęp i objaśnienia Edmund Kotarski. - Gdańsk, 1973.
 6. Threnes / de Jean Kochanowski. - Paris, 1919.
 7. Wtargnienie do Moskwy Krzysztopha Radziwiła [...] / I. K. - [Kraków, 1611].
 8. Kocham po staropolsku / wybór Leszek Lachowiecki ; [Kochanowski et al.]. - [Warszawa], 1995.
 9. BNPol online
 10. Collegium Vocale, Bydgoszcz, 23.04.2014
 11. en.wikipedia
 12. Pokoj i lûtnâ / Ân Kohanovski. - Sofiâ, 1985.
 13. Kp. Vybranae / Ân Kohanoǔskì. - Mìnsk, 2017.
 14. Kp. Lamenti / Giovanni Kochanowski. - Roma, 1926.
 1. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka i interpretacja.
 2. Kochanowski, Jan (1530-1584) styl.
 3. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja 19 w. Polska
 4. Kochanowski, Jan (1530-1584) i sztuka.
 5. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja katalogi wystaw. Polska Pomorze Gdańskie (region)
 6. Kochanowski, Jan (1530-1584). Dzieła wszystkie
 7. Kochanowski, Jan (1530-1584). O Czechu i Lechu
 8. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Polska Mazury (region).
 9. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Zgoda
 10. Kochanowski, Jan (1530-1584) powieści.
 11. Kochanowski, Jan (1530-1584) autorstwo.
 12. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja 20 w. Polska
 13. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Polska.
 14. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka tekstu.
 15. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Szachy
 16. Kochanowski, Jan (1530-1584). Muza
 17. Kochanowski, Jan (1530-1584).
 18. Kochanowski, Jan (1530-1584) źródła konferencje.
 19. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich
 20. Kochanowski, Jan (1530-1584) biografie źródła.
 21. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich tłumaczenia angielskie.
 22. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka i interpretacja konferencje.
 23. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Pamiątka Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie
 24. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Pieśni
 25. Kochanowski, Jan (1530-1584). Marszałek
 26. Kochanowski, Jan (1530-1584) rezydencje i miejsca pobytu Polska Czarnolas.
 27. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Odprawa posłów greckich
 28. Kochanowski, Jan (1530-1584) studia i nauczanie konferencje.
 29. Kochanowski, Jan (1530-1584). Pieśń świętojańska o Sobótce
 30. Kochanowski, Jan (1530-1584) tłumaczenia czeskie.
 31. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich wydawnictwa dla młodzieży.
 1. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 2. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 3. Dryas Zamchana Polonice et Latine ; Pan Zamchanus Latine et Polonice / KOCHANOWSKI, JAN
 4. Dworzanki czyli Książeczka epigramatów / Kochanowski, Jan
 5. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 6. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 7. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 8. Dzieła polskie / Kochanowski, Jan
 9. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 10. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 11. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 12. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 13. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 14. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 15. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 16. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 17. Elegii ksiąg czworo / Kochanowski, Jan
 18. Foricoenia czyli Fraszki łacińskie / Kochanowski, Jan
 19. Fraszki : wybór / Kochanowski, Jan
 20. Fraszki / KOCHANOWSKI, JAN
 21. Fraszki / Kochanowski, Jan
 22. Fraszki / Kochanowski, Jan
 23. Fraszki / Kochanowski, Jan
 24. Já dobré mysli vždycky chci užívat = Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać / Kochanowski, Jan
 25. Jan Kochanowski : człowiek i artysta / Windakiewicz, Stanisław
 26. Jan Kochanowski : opowiadanie z XVI wieku / Tatomir, Lucjan
 27. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 28. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 29. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 30. Jana Kochanowskiego Fraszki w wyborze / Kochanowski, Jan
 31. Jana Kochanowskiego pisma polskie wybrane. Kochanowski, Jan
 32. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Gomółka, Mikołaj
 33. Nie porzucaj nadzieje / Kochanowski, Jan
 34. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Orthographia polska Iana Kochanowskiego, Iego M. P. Lukasza Gornickiego, etc. etc., Iana Ianuszowskiego. Januszowski, Jan
 35. Odpráwá posłow graeckich Iana Kochanowskiego : podána ná theátrum przed Krolem Jego Mścią y Krolową Jey Mścią w Jázdowie nád Warszáwą dnia dwunastego styczniá Roku Páńskiego 1578 ná feśćie u Jego Mści Páná Podkánclerzego Koronnego. Kochanowski, Jan
 36. Odprawa posłów greckich : reprodukcja pierwodruku / Kochanowski, Jan
 37. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 38. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 39. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 40. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 41. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 42. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 43. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 44. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 45. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 46. Piesni Iana Kochanowskiego : księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 47. Piesni Iana Kochanowskiego Księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 48. Pieśni / Kochanowski, Jan
 49. Pieśni / Kochanowski, Jan
 50. Pieśni / Kochanowski, Jan
 51. Pieśni i wybór innych wierszy / Kochanowski, Jan
 52. Pisma Bronisława Chlebowskiego. Chlebowski, Bronisław
 53. Poezje / Kochanowski, Jan
 54. Poezje wybrane / Kochanowski, Jan
 55. Proza / Kochanowski, Jan
 56. Przekład łacińskich utworów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu / Kochanowski, Jan
 57. Psałterz Dawidowy /
 58. Psałterz Dawidowy.
 59. Psałterz Dawidowy.
 60. Psałterz Dawidów /
 61. Psałterz Dawidów /
 62. Satyr albo Dziki mąż / Kochanowski, Jan
 63. Satyr albo Dziki mąż Iana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 64. Sobie śpiewam a muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 65. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 66. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 67. Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. Tarnowski, Stanisław
 68. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 69. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 70. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 71. Tam gdzie "brzegi burstynem świecą" / Kochanowski, Jan
 72. The dismissal of the Greek envoys / Kochanowski, Jan
 73. Threny ; Satyr i Wróżki Jana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 74. Treny ; Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 75. Treny / Kochanowski, Jan
 76. Treny / Kochanowski, Jan
 77. Treny / Kochanowski, Jan
 78. Treny / Kochanowski, Jan
 79. Treny / Kochanowski, Jan
 80. Treny / Kochanowski, Jan
 81. Treny / Kochanowski, Jan
 82. Treny / Kochanowski, Jan
 83. Treny / Kochanowski, Jan
 84. Treny / Kochanowski, Jan
 85. Treny / Kochanowski, Jan
 86. Treny / Kochanowski, Jan
 87. Treny / Kochanowski, Jan
 88. Treny / Kochanowski, Jan
 89. Treny / Kochanowski, Jan
 90. Treny Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 91. Uciechy miłosne / KOCHANOWSKI, JAN
 92. Uciechy miłosne / Kochanowski, Jan
 93. Utwory łacińskie / Kochanowski, Jan
 94. Wielcy Polacy Odrodzenia : Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski / Nowicki, Andrzej
 95. Wiersze / Kochanowski, Jan
 96. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski "Dzieła wszystkie" /
 97. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 98. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 99. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 100. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 101. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 102. Wybór poezyj / Kochanowski, Jan
 103. Wybór z pism Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 104. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 105. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 106. Zgoda. Kochanowski, Jan