KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kochanowski, Jan (1530-1584). ( w 110 rekordach )


 1. Cochanovius, Joannes.
 2. Kochánowski, Ian.
 3. Cochanovius, Ioannes.
 4. Kochanowski, J.
 5. Kochanowski, Jean.
 6. Kohanovs'kij, Ân.
 7. I. K. [a]
 8. Kochanowski.
 9. Jan z Czarnolasu.
 10. Kohanovski, Ân.
 11. Kohanoǔskì, Ân.
 12. Kochanowski, Giovanni.
 1. LP
 2. BNF-NA
 3. Kp. Fraszki Iana Kochánowskiégo. - Wrocław, 1953.
 4. Ioannis Cochanovii Threni / in linguam latinam a Francisco Dionysio Kniaznin versi ; oprac. Ewa Głębicka. - Warszawa, 1981.
 5. Trzy podróże / wstęp i objaśnienia Edmund Kotarski. - Gdańsk, 1973.
 6. Threnes / de Jean Kochanowski. - Paris, 1919.
 7. Wtargnienie do Moskwy Krzysztopha Radziwiła [...] / I. K. - [Kraków, 1611].
 8. Kocham po staropolsku / wybór Leszek Lachowiecki ; [Kochanowski et al.]. - [Warszawa], 1995.
 9. BNPol online
 10. Collegium Vocale, Bydgoszcz, 23.04.2014
 11. en.wikipedia
 12. Pokoj i lûtnâ / Ân Kohanovski. - Sofiâ, 1985.
 13. Kp. Vybranae / Ân Kohanoǔskì. - Mìnsk, 2017.
 14. Kp. Lamenti / Giovanni Kochanowski. - Roma, 1926.
 1. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja 20 w. Polska
 2. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Polska.
 3. Kochanowski, Jan (1530-1584) powieści.
 4. Kochanowski, Jan (1530-1584) autorstwo.
 5. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich
 6. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka tekstu.
 7. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Szachy
 8. Kochanowski, Jan (1530-1584). Muza
 9. Kochanowski, Jan (1530-1584).
 10. Kochanowski, Jan (1530-1584) źródła konferencje.
 11. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka i interpretacja konferencje.
 12. Kochanowski, Jan (1530-1584) biografie źródła.
 13. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich tłumaczenia angielskie.
 14. Kochanowski, Jan (1530-1584). Pieśń świętojańska o Sobótce
 15. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Pamiątka Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie
 16. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Pieśni
 17. Kochanowski, Jan (1530-1584). Marszałek
 18. Kochanowski, Jan (1530-1584) rezydencje i miejsca pobytu Polska Czarnolas.
 19. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Odprawa posłów greckich
 20. Kochanowski, Jan (1530-1584) studia i nauczanie konferencje.
 21. Kochanowski, Jan (1530-1584) tłumaczenia bibliografia.
 22. Kochanowski, Jan (1530-1584) tłumaczenia czeskie.
 23. Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich wydawnictwa dla młodzieży.
 24. Kochanowski, Jan (1530-1584). (ang.) Odprawa posłów greckich
 25. Kochanowski, Jan (1530-1584) rodzina źródła.
 26. Kochanowski, Jan (1530-1584). Treny
 27. Kochanowski, Jan (1530-1584) rezydencje i miejsca pobytu.
 28. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Fraszki
 29. Kochanowski, Jan (1530-1584). Foricoenia sive epigrammatum libellus
 30. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol., ang.) Treny
 31. Kochanowski, Jan (1530-1584) język konferencje.
 1. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 2. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 3. Dryas Zamchana Polonice et Latine ; Pan Zamchanus Latine et Polonice / KOCHANOWSKI, JAN
 4. Dworzanki czyli Książeczka epigramatów / Kochanowski, Jan
 5. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 6. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 7. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 8. Dzieła polskie / Kochanowski, Jan
 9. Dzieła polskie / Kochanowski, Jan
 10. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 11. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 12. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 13. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 14. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 15. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 16. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 17. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 18. Elegie / Kochanowski, Jan
 19. Elegii ksiąg czworo / Kochanowski, Jan
 20. Foricoenia czyli Fraszki łacińskie / Kochanowski, Jan
 21. Fraszki : wybór / Kochanowski, Jan
 22. Fraszki / KOCHANOWSKI, JAN
 23. Fraszki / Kochanowski, Jan
 24. Fraszki / Kochanowski, Jan
 25. Fraszki / Kochanowski, Jan
 26. Iana Kochanowskiego O Czechu y Lechu historia nágániona / Kochanowski, Jan
 27. Já dobré mysli vždycky chci užívat = Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać / Kochanowski, Jan
 28. Jan Kochanowski : człowiek i artysta / Windakiewicz, Stanisław
 29. Jan Kochanowski : opowiadanie z XVI wieku / Tatomir, Lucjan
 30. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 31. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 32. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 33. Jana Kochanowskiego Fraszki w wyborze / Kochanowski, Jan
 34. Jana Kochanowskiego pisma polskie wybrane. Kochanowski, Jan
 35. Lyrica : wybór / Kochanowski, Jan
 36. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Gomółka, Mikołaj
 37. Nie porzucaj nadzieje / Kochanowski, Jan
 38. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Orthographia polska Iana Kochanowskiego, Iego M. P. Lukasza Gornickiego, etc. etc., Iana Ianuszowskiego. Januszowski, Jan
 39. Odpráwá posłow graeckich Iana Kochanowskiego : podána ná theátrum przed Krolem Jego Mścią y Krolową Jey Mścią w Jázdowie nád Warszáwą dnia dwunastego styczniá Roku Páńskiego 1578 ná feśćie u Jego Mści Páná Podkánclerzego Koronnego. Kochanowski, Jan
 40. Odprawa posłów greckich : reprodukcja pierwodruku / Kochanowski, Jan
 41. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 42. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 43. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 44. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 45. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 46. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 47. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 48. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 49. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 50. Piesni Iana Kochanowskiego : księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 51. Piesni Iana Kochanowskiego Księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 52. Pieśni / Kochanowski, Jan
 53. Pieśni / Kochanowski, Jan
 54. Pieśni / Kochanowski, Jan
 55. Pieśni i wybór innych wierszy / Kochanowski, Jan
 56. Pisma Bronisława Chlebowskiego. Chlebowski, Bronisław
 57. Poezje / Kochanowski, Jan
 58. Poezje wybrane / Kochanowski, Jan
 59. Proza / Kochanowski, Jan
 60. Przekład łacińskich utworów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu / Kochanowski, Jan
 61. Psałterz Dawidowy /
 62. Psałterz Dawidowy.
 63. Psałterz Dawidowy.
 64. Psałterz Dawidów /
 65. Psałterz Dawidów /
 66. Satyr albo Dziki mąż / Kochanowski, Jan
 67. Satyr albo Dziki mąż Iana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 68. Sobie śpiewam a muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 69. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 70. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 71. Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. Tarnowski, Stanisław
 72. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 73. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 74. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 75. Tam gdzie "brzegi burstynem świecą" / Kochanowski, Jan
 76. The dismissal of the Greek envoys / Kochanowski, Jan
 77. Threny ; Satyr i Wróżki Jana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 78. Treny ; Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 79. Treny / Kochanowski, Jan
 80. Treny / Kochanowski, Jan
 81. Treny / Kochanowski, Jan
 82. Treny / Kochanowski, Jan
 83. Treny / Kochanowski, Jan
 84. Treny / Kochanowski, Jan
 85. Treny / Kochanowski, Jan
 86. Treny / Kochanowski, Jan
 87. Treny / Kochanowski, Jan
 88. Treny / Kochanowski, Jan
 89. Treny / Kochanowski, Jan
 90. Treny / Kochanowski, Jan
 91. Treny / Kochanowski, Jan
 92. Treny / Kochanowski, Jan
 93. Treny / Kochanowski, Jan
 94. Treny / Kochanowski, Jan
 95. Treny = Thraenen / Kochanowski, Jan
 96. Treny Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 97. Uciechy miłosne / KOCHANOWSKI, JAN
 98. Uciechy miłosne / Kochanowski, Jan
 99. Utwory łacińskie / Kochanowski, Jan
 100. Wielcy Polacy Odrodzenia : Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski / Nowicki, Andrzej
 101. Wiersze / Kochanowski, Jan
 102. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski "Dzieła wszystkie" /
 103. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 104. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 105. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 106. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 107. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 108. Wybór poezyj / Kochanowski, Jan
 109. Wybór z pism Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 110. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 111. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 112. Zgoda. Kochanowski, Jan