KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kochanowski, Jan (1530-1584). ( w 105 rekordach )


 1. Cochanovius, Joannes.
 2. Kochánowski, Ian.
 3. Cochanovius, Ioannes.
 4. Kochanowski, J.
 5. Kochanowski, Jean.
 6. Kohanovs'kij, Ân.
 7. I. K. [a]
 8. Kochanowski.
 9. Jan z Czarnolasu.
 10. Kohanovski, Ân.
 11. Kohanoǔskì, Ân.
 12. Kochanowski, Giovanni.
 1. LP
 2. BNF-NA
 3. Kp. Fraszki Iana Kochánowskiégo. - Wrocław, 1953.
 4. Ioannis Cochanovii Threni / in linguam latinam a Francisco Dionysio Kniaznin versi ; oprac. Ewa Głębicka. - Warszawa, 1981.
 5. Trzy podróże / wstęp i objaśnienia Edmund Kotarski. - Gdańsk, 1973.
 6. Threnes / de Jean Kochanowski. - Paris, 1919.
 7. Wtargnienie do Moskwy Krzysztopha Radziwiła [...] / I. K. - [Kraków, 1611].
 8. Kocham po staropolsku / wybór Leszek Lachowiecki ; [Kochanowski et al.]. - [Warszawa], 1995.
 9. BNPol online
 10. Collegium Vocale, Bydgoszcz, 23.04.2014
 11. en.wikipedia
 12. Pokoj i lûtnâ / Ân Kohanovski. - Sofiâ, 1985.
 13. Kp. Vybranae / Ân Kohanoǔskì. - Mìnsk, 2017.
 14. Kp. Lamenti / Giovanni Kochanowski. - Roma, 1926.
 1. Kochanowski, Jan (1530-1584) wpływ konferencje.
 2. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Francja.
 3. Kochanowski, Jan (1530-1584) bibliografia.
 4. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Treny
 5. Kochanowski, Jan (1530-1584). Fraszki
 6. Kochanowski, Jan (1530-1584) sztuki teatralne.
 7. Kochanowski, Jan (1530-1584). wybór) (pol., czes. ; Fraszki
 8. Kochanowski, Jan (1530-1584) konferencje.
 9. Kochanowski, Jan (1530-1584) język glosaria.
 10. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Europa.
 11. Kochanowski, Jan (1530-1584). fragmenty) (pol. ; Elegiarum libri IV
 12. Kochanowski, Jan (1530-1584) pierwodruki bibliografia.
 13. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja.
 14. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Wróżki
 15. Kochanowski, Jan (1530-1584). Satyr albo Dziki mąż
 16. Kochanowski, Jan (1530-1584) etyka.
 17. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Odprawa posłów greckich
 18. Kochanowski, Jan (1530-1584) biografie.
 19. Kochanowski, Jan (1530-1584) język.
 20. Kochanowski, Jan (1530-1584) wpływ.
 21. Kochanowski, Jan (1530-1584) estetyka.
 22. Kochanowski, Jan (1530-1584). (pol.) Elegiarum libri IV
 23. Kochanowski, Jan (1530-1584). Dzieła wszystkie: wydanie sejmowe
 24. Kochanowski, Jan (1530-1584). Pieśni
 25. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja Polska Zabór pruski.
 26. Kochanowski, Jan (1530-1584). List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera
 27. Kochanowski, Jan (1530-1584) i sztuka.
 28. Kochanowski, Jan (1530-1584) krytyka i interpretacja.
 29. Kochanowski, Jan (1530-1584) styl.
 30. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja 19 w. Polska
 31. Kochanowski, Jan (1530-1584) recepcja katalogi wystaw. Polska Pomorze Gdańskie (region)
 1. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 2. Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego = Ianicii, Cochanovii, Sarbievii Carmina selecta. Janicki, Klemens
 3. Dryas Zamchana Polonice et Latine ; Pan Zamchanus Latine et Polonice / KOCHANOWSKI, JAN
 4. Dworzanki czyli Książeczka epigramatów / Kochanowski, Jan
 5. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 6. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 7. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 8. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 9. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 10. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 11. Dzieła polskie Kochanowski, Jan
 12. Dzieła polskie / Kochanowski, Jan
 13. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 14. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 15. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 16. Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 17. Elegii ksiąg czworo / Kochanowski, Jan
 18. Foricoenia czyli Fraszki łacińskie / Kochanowski, Jan
 19. Fraszki : wybór / Kochanowski, Jan
 20. Fraszki / KOCHANOWSKI, JAN
 21. Fraszki / Kochanowski, Jan
 22. Fraszki / Kochanowski, Jan
 23. Fraszki / Kochanowski, Jan
 24. Já dobré mysli vždycky chci užívat = Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać / Kochanowski, Jan
 25. Jan Kochanowski : człowiek i artysta / Windakiewicz, Stanisław
 26. Jan Kochanowski : opowiadanie z XVI wieku / Tatomir, Lucjan
 27. Jan Kochanowski / Gąsiorowska-Szmydtowa, Zofia
 28. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 29. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 30. Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Kochanowski, Jan
 31. Jana Kochanowskiego Fraszki w wyborze / Kochanowski, Jan
 32. Jana Kochanowskiego pisma polskie wybrane. Kochanowski, Jan
 33. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Gomółka, Mikołaj
 34. Nie porzucaj nadzieje / Kochanowski, Jan
 35. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Orthographia polska Iana Kochanowskiego, Iego M. P. Lukasza Gornickiego, etc. etc., Iana Ianuszowskiego. Januszowski, Jan
 36. Odpráwá posłow graeckich Iana Kochanowskiego : podána ná theátrum przed Krolem Jego Mścią y Krolową Jey Mścią w Jázdowie nád Warszáwą dnia dwunastego styczniá Roku Páńskiego 1578 ná feśćie u Jego Mści Páná Podkánclerzego Koronnego. Kochanowski, Jan
 37. Odprawa posłów greckich : reprodukcja pierwodruku / Kochanowski, Jan
 38. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 39. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 40. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 41. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 42. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 43. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 44. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 45. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 46. Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 47. Piesni Iana Kochanowskiego : księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 48. Piesni Iana Kochanowskiego Księgi dwoie / Kochanowski, Jan
 49. Pieśni / Kochanowski, Jan
 50. Pieśni / Kochanowski, Jan
 51. Pieśni / Kochanowski, Jan
 52. Pieśni i wybór innych wierszy / Kochanowski, Jan
 53. Pisma Bronisława Chlebowskiego. Chlebowski, Bronisław
 54. Poezje / Kochanowski, Jan
 55. Poezje wybrane / Kochanowski, Jan
 56. Proza / Kochanowski, Jan
 57. Przekład łacińskich utworów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu / Kochanowski, Jan
 58. Psałterz Dawidowy /
 59. Psałterz Dawidowy.
 60. Psałterz Dawidowy.
 61. Psałterz Dawidów /
 62. Psałterz Dawidów /
 63. Satyr albo Dziki mąż / Kochanowski, Jan
 64. Satyr albo Dziki mąż Iana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 65. Sobie śpiewam a muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 66. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 67. Sobie śpiewam a Muzom... : antologia / Kochanowski, Jan
 68. Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX : rozprawy i sprawozdania. Tarnowski, Stanisław
 69. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 70. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 71. Szachy Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 72. Tam gdzie "brzegi burstynem świecą" / Kochanowski, Jan
 73. The dismissal of the Greek envoys / Kochanowski, Jan
 74. Threny ; Satyr i Wróżki Jana Kochanowskiego. Kochanowski, Jan
 75. Treny ; Odprawa posłów greckich / Kochanowski, Jan
 76. Treny / Kochanowski, Jan
 77. Treny / Kochanowski, Jan
 78. Treny / Kochanowski, Jan
 79. Treny / Kochanowski, Jan
 80. Treny / Kochanowski, Jan
 81. Treny / Kochanowski, Jan
 82. Treny / Kochanowski, Jan
 83. Treny / Kochanowski, Jan
 84. Treny / Kochanowski, Jan
 85. Treny / Kochanowski, Jan
 86. Treny / Kochanowski, Jan
 87. Treny / Kochanowski, Jan
 88. Treny / Kochanowski, Jan
 89. Treny / Kochanowski, Jan
 90. Treny Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 91. Uciechy miłosne / KOCHANOWSKI, JAN
 92. Uciechy miłosne / Kochanowski, Jan
 93. Utwory łacińskie / Kochanowski, Jan
 94. Wielcy Polacy Odrodzenia : Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski / Nowicki, Andrzej
 95. Wiersze / Kochanowski, Jan
 96. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski "Dzieła wszystkie" /
 97. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 98. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 99. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 100. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 101. Wybór poezji / Kochanowski, Jan
 102. Wybór poezyj / Kochanowski, Jan
 103. Wybór z pism Jana Kochanowskiego / Kochanowski, Jan
 104. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 105. Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki / Kochanowski, Jan
 106. Zgoda. Kochanowski, Jan