KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mroczkowska, Renata. ( w 9 rekordach )


 1. Mroczkowscy, Renata i Rafał.
 1. Kp. Weksel w praktyce / Renata i Rafał Mroczkowscy. - Gdańsk, 2004.
 1. Mroczkowska, Renata.
 1. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli : wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) / Góra, Ewa
 2. Kodeks pracy 2009 : najnowszy stan prawny, komentarz do zmian, skorowidz /
 3. Nowa ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz - od zatrudnienia do zwolnienia, wzory, zarządzenie w sprawie służby przygotowawczej z dokumentacją, tekst ustawy / Mroczkowska, Renata.
 4. Pomoc materialna dla uczniów : zasady przyznawania, wzory, ujednolicony tekst ustawy o systemie oświaty / Góra, Ewa
 5. Spółka z o.o. : dokumentacja wewnętrzna z komentarzem : 167 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism / Nowakowski, Bogusław.
 6. Spółka z o.o. : dokumentacja wewnętrzna z komentarzem : 206 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism / Nowakowski, Bogusław.
 7. Weksel in blanco w praktyce gospodarczej / Mroczkowski, Rafał.
 8. Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem / Mroczkowska, Renata.
 9. Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem, orzecznictwo, tekst ustawy / Mroczkowski, Rafał.