KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sitek, Bronisław (1958- ). ( w 10 rekordach )


 1. Sitek, Bronisław Włodzimierz.
 1. Pojęcie sprawiedliwości w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana i Konstantyna / Bronisław Sitek. - Kraków, 1996.
 2. Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights / ed. by Bronisław Sitek [i pozostali]. - Newcastle, 2009.
 3. In variete concordia : księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Profesora Bronisława Sitka / red. nauk. Katarzyna Ciućkowska i Jakub J. Szczerbowski. - Warszawa, 2019.
 4. Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa / Bronisław Włodzimierz Sitek. - Warszawa, 2020.
 1. Sitek, Bronisław (1958- ).
 2. Sitek, Bronisław (1958- ) księgi pamiątkowe.
 3. Sitek, Bronisław (1958- ) bibliografia.
 1. Actiones populares w prawie rzymskim na przełomie republiki i pryncypatu / Sitek, Bronisław
 2. Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy : materiały III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r. = Persona e identità nel processo di integrazione Europea : atti dalla III Conferenza Internazionale dei Dritti dell'Uomo, Olsztyn, 29-30 maggio 2003 /
 3. Podstawy prawa : dla licencjackich studiów ekonomicznych /
 4. Pojęcie sprawiedliwości w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana i Konstantyna / Sitek, Bronisław
 5. Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej : I Konferencja, Szczecin, 16 grudnia 1999 ; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń samorządu w Polsce i we Włoszech : II Konferencja, Wałcz, 4 kwietnia 2000 r. : materiały pokonferencyjne /
 6. Region europejski a polskie województwo : materiały seminaryjne, Szczecin 26-27 października 1998 = Euroregion und die polnische Wojewodschaft /
 7. Rzymskie prawo publiczne /
 8. Rzymskie prawo publiczne /
 9. Tabula Heracleensis : (lex Iulia municipalis) : tekst, tłumaczenie, komentarz / Sitek, Bronisław
 10. Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa / Sitek, Bronisław