KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jasiński, Zenon (1945- ). ( w 23 rekordach )


 1. INP'93
 2. BNPol online
 3. Kp. Obszary i przestrzenie edukacji / redakcja naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. - Opole, 2016.
 1. Jasiński, Zenon (1945- ).
 1. Adult education at the beginning of the 21st century : theoretical and practical contexts, Opole-Radom-Bonn 2002 /
 2. Centralny i lokalny wymiar reformowania szkoły /
 3. Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw / Jasiński, Zenon
 4. Dramat wychowania w czasach pogardy : praca zbiorowa /
 5. Education for teachers and pedagogues : issues in international context /
 6. Jan Amos Komeński - prekursor uniwersalizmu : praca zbiorowa /
 7. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie /
 8. Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy : [ IV konferencja naukowa, Kamień Śląski, 12-14 listopada 2004 roku] /
 9. Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie /
 10. Oświata etniczna w Europie Środkowej /
 11. Pedagogika porównawcza : konteksty teoretyczne i praktyczne : (I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej) /
 12. Polska resocjalizacja i więziennictwo : konteksty, praktyki, studia /
 13. Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku /
 14. Społeczno-cywilizacyjny wymiar edukacji : praca zbiorowa /
 15. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej /
 16. Śląski kogel-mogel : [czyli Wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich] / Jasiński, Zenon
 17. Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach /
 18. Tradycje i perspektywy edukacji : praca zbiorowa /
 19. Tradycje i perspektywy edukacji : praca zbiorowa /
 20. Tradycje i perspektywy edukacji : praca zbiorowa /
 21. W kręgu humanistycznej edukacji /
 22. Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym /
 23. Zagrożenie młodzieży patologiami społecznymi w Polsce : materiały z konferencji naukowej /