KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Makiewicz, Małgorzata ( w 9 rekordach )


 1. Makiewicz, Małgorzata Barbara.
 1. Kp. Dydaktyka matematyki : praktyki studenckie / Małgorzata Makiewicz. - Szczecin, 2006.
 2. OPI (http://nauka-polska.pl/)
 1. Makiewicz, Małgorzata (matematyka).
 2. Makiewicz, Małgorzata.
 1. Dydaktyka matematyki - praktyki studenckie / Makiewicz, Małgorzata
 2. Elementy kultury matematycznej w fotografii = Elements of mathematical culture in photography / Makiewicz, Małgorzata
 3. Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? : podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
 4. Kulturotwórcze konteksty nauczania matematyki /
 5. Matematyka nasza niedostrzegalna kultura : wypowiedzi, cytaty o kulturze matematycznej, matematyce i jej nauczaniu /
 6. Matematyka w obiektywie : kultura matematyczna dla nauczycieli / Makiewicz, Małgorzata
 7. Math & art : wizualne drogi do reprezentacji symbolicznych pojęć matematycznych / Makiewicz, Małgorzata
 8. O fotografii w edukacji matematycznej : jak kształtować kulturę matematyczną uczniów / Makiewicz, Małgorzata
 9. Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki : matematyka stosowana /