KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zmyślony, Piotr. ( w 8 rekordach )


 1. Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Niezgoda, Piotr Zmyślony. - Poznań, 2003.
 2. BNPol online
 3. OPI online, 20.05.20.
 4. Katedra Turystyki UEP, 19.5.17
 5. Strona Google Scholar, 20.05.20
 1. Zmyślony, Piotr.
 1. Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast / Zmyślony, Piotr.
 2. Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego : od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego / Nawrot, Łukasz
 3. Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym / Zmyślony, Piotr.
 4. Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Niezgoda, Agnieszka.
 5. Regiony turystyczne : podstawy teoretyczne, studium przypadków / Kruczek, Zygmunt.
 6. Regiony turystyczne / Kruczek, Zygmunt.
 7. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie /
 8. Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce /