KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sziling, Jan (1939-2023). ( w 18 rekordach )


 1. Sziling, J.
 1. Kalem.
 2. Kp. Teksty źródłowe do historii powszechnej po 1945 roku / [wybór] Ryszard Kozłowski, Jan Sziling. - Wyd. 2. - Toruń, 1988.
 3. Jesień 1939 : dokumentacja pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim / oprac. Jan Sziling. - Toruń, 1989. b (teksty niemieckie uprzednio nie opublikowane tł. Anna Kroman-Słupczyńska i J. Sziling)
 4. pl.wikipedia, 13.04.2023
 1. Sziling, Jan (1939-2023).
 1. Chełmno w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Sziling, Jan
 2. Die Forschungen über die Geschichte Pommerellens und Ostpreussenss im zweiten Weltkrieg in den wissenschaftlichen Zentren Nordostpolens / Sziling, Jan
 3. Eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w latach 1939-1945 / Sziling, Jan
 4. Eksterminacja Żydów na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 / Sziling, Jan
 5. Gmina wyznaniowa żydowska w Sępólnie Krajeńskim w latach 1920-1939 / Sziling, Jan
 6. Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów /
 7. Historia PRL : wybór źródeł. Kozłowski, Ryszard
 8. Hitlerowska administracja cywilna w Toruniu w okresie zarządu wojskowego (7 IX-25 X 1939 r.) / Sziling, Jan
 9. Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, (1945-2005) : wybrane problemy /
 10. Lata okupacji hitlerowskiej (1939-1945) / Sziling, Jan
 11. Ludność żydowska Torunia w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej / Sziling, Jan
 12. Neighborhood dilemmas : the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies /
 13. Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 / Jastrzębski, Włodzimierz
 14. Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945 : tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka / Sziling, Jan
 15. Przyczynek do dziejów policji porządkowej w Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie (1939-1945) / Sziling, Jan
 16. Struktura narodowościowa Torunia w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) / Sziling, Jan
 17. Wybrane teksty źródłowe do historii powszechnej po 1945 roku /
 18. Z okupacyjnych dziejów Bydgoszczy /