KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mucha, Monika ( w 2 rekordach )


  1. Kp. Podatek dochodowy od osób fizycznych : teksty jednolite / z wprow. Moniki Muchy, Sabiny Moczko-Wdowczyk. - Stan prawny: styczeń 2001 r. - Warszawa, 2001.
  2. OPI online
  1. Mucha, Monika (prawo podatkowe).
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz praktyczny /
  2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Mucha, Monika