KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zubelewicz, Jan (1947- ). ( w 5 rekordach )


  1. Zubelevič, Ân.
  1. "Znak" 1996 nr 4
  2. Kp. Aksiocentrizm v filosofii obrazovaniâ / Ân Zubelevič. - Sankt-Peterburg, 2008.
  1. Zubelewicz, Jan (1947- ).
  1. Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga / Zubelewicz, Jan
  2. Filozofia wychowania : aksjocentryzm i pajdocentryzm ZUBELEWICZ, JAN
  3. Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego / Zubelewicz, Jan
  4. O niektórych wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej) : praca zbiorowa /
  5. O niektórych wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej). Maciejczak, Marek