KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szulc, Aleksander (1924-2012). ( w 23 rekordach )


 1. Szulc, A.
 1. INP'90
 2. KjK
 3. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 20.04.2012
 4. Kp. Die Haupttypen der phonischen Interferenz / von A. Szulc. - Leipzig, 1974.
 1. Szulc, Aleksander (1924-2012).
 2. Szulc, Aleksander (1924-2012) bibliografia.
 1. Abriss der diachronischen deutschen Grammatik. Szulc, Aleksander
 2. Deutsch : ein Lehrbuch für polnische Studenten. Gaca, Alicja
 3. Deutsch für Anfänger. Kozłowska, Halina.
 4. Deutsch für Mediziner : język niemiecki dla zaawansowanych / Szulc, Aleksander
 5. Die Fremdsprachendidaktik : Konzeptionen, Methoden, Theorien / Szulc, Aleksander
 6. Die Fremdsprachendidaktik : Konzeptionen, Methoden, Theorien / Szulc, Aleksander
 7. Fonetyka ogólna i stosowana / Essen, Otto von
 8. Gramatyka języka niemieckiego / Łuszczyk, Stanisław.
 9. Gramatyka języka niemieckiego / Łuszczyk, Stanisław.
 10. Gramatyka języka szwedzkiego : system foniczny i morfologiczny / Szulc, Aleksander
 11. Historia języka niemieckiego / Szulc, Aleksander
 12. Języki skandynawskie / Szulc, Aleksander
 13. Linguistisch und psycholinguistisch orientierte Forschungen zum Fremdsprachenunterricht : Dokumentation eines deutsch-polnischen Kolloquiums /
 14. Lingwistyczne podstawy programowania języka / Szulc, Aleksander
 15. Nowe drogi w językoznawstwie : przegląd szkół i metod / Malmberg, Bertil
 16. Odmiany narodowe języka niemieckiego : geneza - rozwój - perspektywy / Szulc, Aleksander
 17. Plus Ratio Quam Vis : Festschrift für Aleksander Szulc zum 70. Geburtstag /
 18. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego : dydaktyka języków obcych / Szulc, Aleksander
 19. Praktyczna fonetyka i fonologia języka niemieckiego / Szulc, Aleksander
 20. Słownik dydaktyki języków obcych / Szulc, Aleksander
 21. Słownik dydaktyki języków obcych / Szulc, Aleksander
 22. Wymowa niemiecka : zasady nauczania kontrastywnego / Szulc, Aleksander
 23. Wymowa niemiecka. Szulc, Aleksander