KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Morawiec, Jakub. ( w 4 rekordach )


  1. Kp. Poczet królów polskich / Bożena Czwojdrak, Jakub Morawiec, Jerzy Sperka. - Katowice, 2007.
  1. Morawiec, Jakub.
  1. Aspects of royal power in medieval Scandinavia /
  2. Między poezją a polityką : rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów / Morawiec, Jakub.
  3. Norwegia / Morawiec, Jakub.
  4. Sagi islandzkie : zarys dziejów literatury staronordyckiej /