KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Górka, Katarzyna. ( w 2 rekordach )


  1. Kp. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania : zbiór materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 30-31 marca 2007 roku / pod red. Katarzyny Górki i Tomasza Litwina. - Kraków, 2008.
  1. Górka, Katarzyna.
  1. Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP / Górka, Katarzyna.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania : zbiór materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 30-31 marca 2007 roku /