KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Olchowicz, Irena. ( w 15 rekordach )


 1. Aktywa jednostki gospodarczej / Maria Gmytrasiewicz, Irena Olchowicz. - Warszawa, 1992.
 1. Olchowicz, Irena.
 1. Aktywa jednostki gospodarczej / Gmytrasiewicz, Maria
 2. Aktywa jednostki gospodarczej / Gmytrasiewicz, Maria
 3. Podstawy rachunkowości. Olchowicz, Irena.
 4. Podstawy rachunkowości. Olchowicz, Irena.
 5. Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Olchowicz, Irena.
 6. Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Olchowicz, Irena.
 7. Rachunkowość finansowa. Gmytrasiewicz, Maria
 8. Rachunkowość finansowa. Gmytrasiewicz, Maria
 9. Rachunkowość podatkowa : analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / Olchowicz, Irena.
 10. Rachunkowość podatkowa / Olchowicz, Irena.
 11. Rachunkowość podatkowa / Olchowicz, Irena.
 12. Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
 13. Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
 14. Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
 15. VAT w działalności gospodarczej / Felis, Paweł