KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jałowiecki, Bohdan (1934-2020). ( w 41 rekordach )


 1. Jałowieccy, Bohdan i Przemysław.
 2. Jałowiecki, B.
 1. INP'90
 2. Kadry UW
 3. Krytyka społeczeństwa kapitalistycznego w pracach socjologów zachodnich / wybór i wstęp Bohdan Jałowiecki, Stanisław Nurek ; [tł. z fr. Bohdan i Przemysław Jałowieccy]. - Katowice, 1979.
 4. The social nature of space / ed. B. Hamm, B. Jałowiecki. - Warszawa, 1990.
 5. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. - Warszawa, cop. 2010.
 6. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 15.12.2010
 1. Jałowiecki, Bohdan (1934-2020).
 2. Jałowiecki, Bohdan (1934-2020). (pol., ang.) Ucieczka mózgów z nauki szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1992-1993
 1. Analiza procesów żywiołowych a gospodarowaniu przestrzenią na terenie miasta Warszawy : praca zbiorowa /
 2. Człowiek w przestrzeni miasta / Jałowiecki, Bohdan
 3. Czy metropolia jest miastem? /
 4. Czy Polska będzie państwem regionalnym? /
 5. Czytanie przestrzeni / Jałowiecki, Bohdan
 6. Europa Bałtycka /
 7. Geografia technopolii / Benko, Georges
 8. Globalny świat metropolii / Jałowiecki, Bohdan
 9. Gospodarka przestrzenna, region, lokalność /
 10. Krytyka społeczeństwa kapitalistycznego w pracach socjologów zachodnich /
 11. Kwestia miejska / Castells, Manuel
 12. Metropolie mniejszości : mniejszości w metropoliach /
 13. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Jałowiecki, Bohdan
 14. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Jałowiecki, Bohdan
 15. Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku /
 16. Między nadzieją a rozczarowaniem : samorząd terytorialny rok po wyborach /
 17. Narodziny demokracji w Polsce lokalnej / Jałowiecki, Bohdan
 18. Oblicza polskich regionów /
 19. Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
 20. Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach / Dziemianowicz, Wojciech
 21. Polityka restrukturyzacji regionów : doświadczenia europejskie / Jałowiecki, Bohdan
 22. Problematyka społeczna w planowaniu przestrzennym /
 23. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego : praca zbiorowa /
 24. Proces urbanizacji a relacje miasto - wieś / Jałowiecki, Bohdan
 25. Procesy rozwoju społecznego współczesnej Algierii / Jałowiecki, Bohdan
 26. Rozwój lokalny / Jałowiecki, Bohdan
 27. Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / JAŁOWIECKI, BOHDAN
 28. Rynek pracy intelektualnej w Polsce / Hryniewicz, Janusz T.
 29. Społeczne wytwarzanie przestrzeni / Jałowiecki, Bohdan
 30. Społeczne wytwarzanie przestrzeni / Jałowiecki, Bohdan
 31. Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość /
 32. Społeczny wymiar kryzysu /
 33. Stosunki polsko-niemieckie : integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych : praca zbiorowa /
 34. Strategie rozwoju regionalnego województwa włocławskiego /
 35. Szata informacyjna miasta /
 36. The social nature of space /
 37. Ucieczka mózgów z nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1992-1993 : raport z badań / Jałowiecki, Bohdan
 38. Ucieczka mózgów ze szkolnictwa wyższego i nauki : raport z badań / Hryniewicz, Janusz T.
 39. Współczesne problemy rozwoju regionalnego /
 40. Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Zagórski, Krzysztof
 41. Związani z miastem... : opracowanie i fragmenty wypowiedzi nadesłanych na konkurs: "Czym jest dla ciebie miasto Wrocław" /