KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bojarski, Tadeusz (1941- ). ( w 32 rekordach )


 1. Bojarski, T.
 1. INP'92/93
 2. Informator WPiA UMCS.
 3. Kp. Wewnętrzna inwazja Polski / dr inż. Antoni Gładysz, dr Tadeusz Bojarski. - Philadelphia, [ca 1982]
 4. LCN'96
 5. Katalog BN
 1. Bojarski, Tadeusz (1941- ).
 2. Bojarski, Tadeusz (1941- ). (pol.) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem
 1. Kodeks karny : komentarz /
 2. Kodeks karny : komentarz /
 3. Kodeks karny : komentarz /
 4. Kodeks karny : komentarz /
 5. Kodeks karny : komentarz /
 6. Kodeks karny : komentarz /
 7. Kodeks karny : komentarz / Bojarski, Tadeusz
 8. Kodeks wykroczeń : komentarz /
 9. Kodeks wykroczeń : komentarz /
 10. Kodeks wykroczeń : komentarz /
 11. Kodeks wykroczeń : komentarz / Bojarski, Tadeusz
 12. Kodeks wykroczeń : komentarz /
 13. Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym / Bojarski, Tadeusz
 14. Polskie prawo karne : zarys części ogólnej / Bojarski, Tadeusz
 15. Polskie prawo karne : zarys części ogólnej / Bojarski, Tadeusz
 16. Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
 17. Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
 18. Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
 19. Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu / Bojarski, Tadeusz
 20. Postępowanie z nieletnimi : orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych /
 21. Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności /
 22. Prawne i społeczne metody i środki eliminowania zaburzonej socjalizacji : zbiór referatów [konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 9-10 października 1990 roku na podsumowanie badań VI grupy tematycznej CPBP 08.03] /
 23. Prawo karne : testy /
 24. Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich /
 25. Problemy reformy prawa karnego : [materiały z sesji naukowej Problemy reformy prawa karnego, Lublin - Kazimierz Dolny, 20-22 września 1993] /
 26. Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS /
 27. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
 28. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
 29. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Bojarski, Tadeusz
 30. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian /
 31. Zmiany w polskim prawie karnym : po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku /
 32. Źródła prawa karnego /