KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Niemczyk, Jerzy. ( w 4 rekordach )


  1. Kp. Organizacja i funkcjonowanie giełd kapitałowych / Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk. - Wrocław, 1991.
  1. Niemczyk, Jerzy.
  1. Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy /
  2. Koncepcje strategii organizacji / Krupski, Rafał.
  3. Sieci międzyorganizacyjne : współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania /
  4. Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych / Niemczyk, Jerzy.