KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kupisiewicz, Czesław (1924-2015). ( w 63 rekordach )


 1. Kupisiewicz, Czesław Eugeniusz.
 1. INP'93
 2. KjK 3
 3. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Hans Aebli. - Warszawa, 1959.
 4. Sliweski Pedagog, 09.11.2015
 1. Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).
 2. Kupisiewicz, Czesław (1924-2015). (pol.) Podstawy dydaktyki ogólnej
 1. Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Kupisiewicz, Czesław
 2. Dydaktyka ogólna / Kupisiewicz, Czesław
 3. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli, Hans
 4. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli, Hans
 5. Funkcje i struktura szkolnictwa podstawowego i średniego : (warianty reformy) / Kupisiewicz, Czesław
 6. Kierunki przebudowy szkolnictwa w krajach uprzemysłowionych / Kupisiewicz, Czesław
 7. Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych / Kupisiewicz, Czesław
 8. Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Kupisiewicz, Czesław
 9. Metody programowania dydaktycznego Kupisiewicz, Czesław
 10. Metody programowania dydaktycznego / Kupisiewicz, Czesław
 11. Myśliciele - o wychowaniu.
 12. Myśliciele - o wychowaniu.
 13. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 14. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 15. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 16. Nauczanie programowane w praktyce szkoły podstawowej : (pierwsze próby i propozycje) : praca zbiorowa /
 17. Nauczanie programowane w praktyce szkoły podstawowej : (pierwsze próby i propozycje) : praca zbiorowa /
 18. Nauczanie programowane w szkolnictwie wyższym / Kupisiewicz, Czesław
 19. Naukowe podstawy kształcenia : dorobek pedagogiki radzieckiej /
 20. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 21. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 22. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 23. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 24. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 25. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 26. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 27. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 28. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 29. Nowoczesny podręcznik : problemy, propozycje, badania /
 30. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 31. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 32. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 33. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 34. O nowoczesną dydaktykę : praca zbiorowa /
 35. O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : w 110. rocznicę urodzin /
 36. O zapobieganiu drugoroczności / Kupisiewicz, Czesław
 37. O zapobieganiu drugoroczności / KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 38. Okruchy wspomnień : lata wojny i pracy przymusowej / Kupisiewicz, Czesław
 39. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 40. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 41. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 42. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 43. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 44. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 45. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 46. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 47. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 48. Projekty reform edukacyjnych w Polsce : główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 49. Przemiany edukacyjne w świecie / Kupisiewicz, Czesław
 50. Przemiany edukacyjne w świecie na tle raportów oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 51. Rzecz o kształceniu : wybór rozpraw i artykułów / KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 52. Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław
 53. Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław
 54. System kształcenia ogólnego w Polsce w świetle wybiórczych badań empirycznych /
 55. Szkice z dziejów dydaktyki : od starożytności po czasy dzisiejsze / Kupisiewicz, Czesław
 56. Szkolnictwo w procesie przebudowy : geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995 / Kupisiewicz, Czesław
 57. Szkolnictwo w procesie przebudowy : kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych 1945-1980 / Kupisiewicz, Czesław
 58. Szkolnictwo w procesie przebudowy : kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych 1945-1985 / Kupisiewicz, Czesław
 59. Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 60. Wizje szkoły przyszłości / Kupisiewicz, Czesław
 61. Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Kupisiewicz, Czesław
 62. Zarys koncepcji przebudowy systemu szkolnego w Polsce / Kupisiewicz, Czesław
 63. Złote myśli o wychowaniu i kształceniu /