KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kupisiewicz, Czesław (1924-2015). ( w 67 rekordach )


 1. Kupisiewicz, Czesław Eugeniusz.
 1. INP'93
 2. KjK 3
 3. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Hans Aebli. - Warszawa, 1959.
 4. Sliweski Pedagog, 09.11.2015
 1. Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).
 2. Kupisiewicz, Czesław (1924-2015). (pol.) Podstawy dydaktyki ogólnej
 1. Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Kupisiewicz, Czesław
 2. Dydaktyka ogólna / Kupisiewicz, Czesław
 3. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli, Hans
 4. Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli, Hans
 5. Funkcje i struktura szkolnictwa podstawowego i średniego : (warianty reformy) / Kupisiewicz, Czesław
 6. Kierunki przebudowy szkolnictwa w krajach uprzemysłowionych / Kupisiewicz, Czesław
 7. Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych / Kupisiewicz, Czesław
 8. Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Kupisiewicz, Czesław
 9. Metody i przykłady programowania dydaktycznego : praca zbiorowa /
 10. Metody programowania dydaktycznego Kupisiewicz, Czesław
 11. Metody programowania dydaktycznego / Kupisiewicz, Czesław
 12. Myśliciele - o wychowaniu.
 13. Myśliciele - o wychowaniu.
 14. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 15. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 16. Nauczanie programowane / Kupisiewicz, Czesław
 17. Nauczanie programowane w praktyce szkoły podstawowej : (pierwsze próby i propozycje) : praca zbiorowa /
 18. Nauczanie programowane w praktyce szkoły podstawowej : (pierwsze próby i propozycje) : praca zbiorowa /
 19. Nauczanie programowane w szkolnictwie wyższym / Kupisiewicz, Czesław
 20. Naukowe podstawy kształcenia : dorobek pedagogiki radzieckiej /
 21. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 22. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 23. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 24. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 25. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Kupisiewicz, Czesław
 26. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 27. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 28. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 29. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu.
 30. Nowoczesny podręcznik : problemy, propozycje, badania /
 31. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 32. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 33. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 34. O efektywności nauczania problemowego : z badań nad metodami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Kupisiewicz, Czesław
 35. O nowoczesną dydaktykę : praca zbiorowa /
 36. O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : w 110. rocznicę urodzin /
 37. O zapobieganiu drugoroczności / Kupisiewicz, Czesław
 38. O zapobieganiu drugoroczności / KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 39. Okruchy wspomnień : lata wojny i pracy przymusowej / Kupisiewicz, Czesław
 40. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 41. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 42. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 43. Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 44. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 45. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 46. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 47. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 48. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 49. Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
 50. Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych /
 51. Projekty reform edukacyjnych w Polsce : główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 52. Przemiany edukacyjne w świecie / Kupisiewicz, Czesław
 53. Przemiany edukacyjne w świecie na tle raportów oświatowych / Kupisiewicz, Czesław
 54. Rzecz o kształceniu : wybór rozpraw i artykułów / KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 55. Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław
 56. Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław
 57. System kształcenia ogólnego w Polsce w świetle wybiórczych badań empirycznych /
 58. Szkice z dziejów dydaktyki : od starożytności po czasy dzisiejsze / Kupisiewicz, Czesław
 59. Szkolnictwo w procesie przebudowy : geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995 / Kupisiewicz, Czesław
 60. Szkolnictwo w procesie przebudowy : kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych 1945-1980 / Kupisiewicz, Czesław
 61. Szkolnictwo w procesie przebudowy : kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych 1945-1985 / Kupisiewicz, Czesław
 62. Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy KUPISIEWICZ, CZESŁAW
 63. Wizje szkoły przyszłości / Kupisiewicz, Czesław
 64. Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Kupisiewicz, Czesław
 65. Zarys dydaktyki ogólnej / Okoń, Wincenty
 66. Zarys koncepcji przebudowy systemu szkolnego w Polsce / Kupisiewicz, Czesław
 67. Złote myśli o wychowaniu i kształceniu /