KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Żychowski, Marian (1922-1972). ( w 19 rekordach )


 1. Żychowski, M.
 1. SHP
 2. Kp. Rola nurtu plebejskiego w polskich walkach narodowo-wyzwoleńczych w latach 1794-1864 / oprac. E. Halicz, M. Żychowski. - Warszawa, 1955.
 1. Żychowski, Marian (1922-1972).
 1. Bibliografia religioznawcza i religijna : druki zwarte w Polsce Ludowej za lata 1944 (lipiec) - 1966 (maj).
 2. Bibliografia religioznawcza i religijna : druki zwarte w Polsce Ludowej za lata 1966 (styczeń) - 1967 (sierpień) oraz uzupełnienia dfo tomu I : lata 1944-1965. T.2 /
 3. Bibliografia religioznawcza i religijna.
 4. Bibliografia religioznawcza i religijna.
 5. Bibliografia religioznawcza i religijna.
 6. Bolesław Limanowski 1835-1935 / Żychowski, Marian
 7. Nauka, ideologia, polityka : wychowanie młodego pokolenia / Żychowski, Marian
 8. Partia i ideologia : marksizm-leninizm - ideologią partii, PZPR - kierowniczą siłą narodu / Kurz, Andrzej
 9. Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska : dokumenty i materiały : Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników w świetle polskiej prasy emigracyjnej i krajowej w latach 1864-1872 /
 10. Podstawy nauk politycznych : dokumenty i materiały.
 11. Podstawy nauk politycznych : dokumenty i materiały.
 12. Podstawy nauk politycznych : podręcznik akademicki : makieta /
 13. Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.) Żychowski, Marian
 14. Polska, naród, ojczyzna : szkice / Żychowski, Marian
 15. Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji / Żychowski, Marian
 16. Wielka Emigracja (1831-1846) /
 17. Wielki październik 1917 / Zand, Helena.
 18. Zarys historii Polski : od początków państwa do czasów najnowszych / Arnold, Stanisław
 19. Zarys historii Polski : od początków państwa do czasów najnowszych / Arnold, Stanisław