KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 16

Rezultaty od 1 do 16 z 16

  Egz.
Dost./Ogl.

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod kier. Ewy Kieżel ; [poszcz. cz. oprac. Ewa Kieżel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / pod red. Henryka Sroki i Stanisława Stanka.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1995.

Miejsce: BG Książka
0/1

Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania : praca zbiorowa / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1

Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka i Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG T Książka
1/3

Modele strategii marketingowych : wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe : praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Żabińskiego ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1

Modelowanie preferencji a ryzyko '03 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Trzaskalika.
Katowice : Wydaw. AE, 2003.

Miejsce: BG Książka
0/1

Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych / Tadeusz Trzaskalik, Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Miejsce: BE BG Książka
0/2

Modelowe oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych / Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Miejsce: BG Książka
0/1

Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych : materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych : Bystra Śląska, 6-7 grudnia 1994, 6-8 grudnia 1995 / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. [Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej].
Katowice : AE, 1996.

Miejsce: BG Książka
0/1

Polski model konsumpcji w świetle badań Cz. 1, Polski model konsumpcji u progu 2000 roku (uwarunkowania, dylematy) / [red. naukowa: Józefa Kramer, Zofia Kędzior ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1990.

Miejsce: BE BG Książka
0/2

Procesy transformacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych / Lidia Gabryś [et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii. Zakład Ekonomicznych i Społecznych Problemów Globalnych.
Katowice : AE, 1995.

Miejsce: BG Książka
0/1

Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską : (wybrane aspekty zachodzących zmian) / Aldona Frączkiewicz-Wronka. Wyd. 2.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Sterowanie rynkiem i konsumpcją : słownik terminologiczny : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Leszka Żabińskiego ; [aut. haseł Andrzej Bajdak et al.].
Katowice : AE, 1988.

Miejsce: BE BG Książka
1/2

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania / Grażyna Gruszczyńska-Malec.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / Slawomir Smyczek.
Katowice : AE, cop. 2001.

Miejsce: BG T Książka
0/2
   

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Spróbuj innego zapytania używając