KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 66

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 66

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza ekonomiczno-przestrzenna / Krystian Heffner, Piotr Gibas.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza finansowa Zakładu Ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [et al].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Dominika Bochańczyk-Kupka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Człowiek w sytuacji przemian ekonomicznych : psychologiczne koszty adaptacji / Anna Sowińska.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BE Książka
0/1

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod kier. Ewy Kieżel ; [poszcz. cz. oprac. Ewa Kieżel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Dynamika zarządzania organizacjami / Jerzy Rokita.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ekonomia rynku pracy : praca naukowa / pod red. Doroty Kotlorz ; [poszczególne rozdz. oprac. Radosław Jeż et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE GW Książka
0/1

Entrepreneurship governance local and regional development / ed. by Zygmunt Barczyk, Artur Ochojski.
Katowice : Publ. of The Karol Adamiecki University of Economics, 2005.

Miejsce: BE Książka
0/1

Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa. T. 1, Bankowość. Rynki / pod red. Krystyny Znanieckiej.
Katowice : Wydaw. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2002.

Miejsce: T Książka
1/2

Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa / pod red. Henryka Bienioka i Teresy Kraśnickiej.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: BE T Książka
0/2

Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania / pod. red. Zbigniewa Twardowskiego.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / Mirosław Wójciak.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002.

Miejsce: BE T Książka
0/2

Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych / Jolanta Zrałek.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe / Joanna Palonka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE GW Książka
1/3

Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania : praca zbiorowa / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1

Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka i Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG T Książka
1/3

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach / Jacek Szołtysek. Wyd. 2.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Modele strategii marketingowych : wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe : praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Żabińskiego ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 66

Spróbuj innego zapytania używając