Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 2

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 2 z 2

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.].
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 2 z 2