Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 2

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 2 z 2

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Stan prawny na 1 listopada 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar].
Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 2 z 2