Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 16

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Mirosław Stec, Stefan Płażek.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: T

1 /

2
Książka

Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy: Jolanta Blicharz [i 16 pozostałych]. Stan prawny na 30 kwietnia 2023 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2023.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym / red. nauk. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Agata Barczewska-Dziobek, Krzysztof Chochowski, Anna Fogel, Paweł Izdebski, Anna Kawecka, Przemysław Kledzik, Jakub Krawczyk, Radosław L. Kwaśnicki, Tomasz Libera, Bogusław Przywora, Mikołaj Pułło, Katarzyna Szlachetko, Daniel Wacinkiewicz, Grażyna Zalas. Stan prawny na 1 czerwca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BE

1 /

2
Książka

Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Dawid Chaba [i 15 pozostałych]. Stan prawny na 1 czerwca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BE

1 /

2
Książka

Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno - instytucjonalnej / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy: Jolanta Blicharz, Grażyna Cern, Monika Chlipała, Anna Chochowska, Jarosław Dobkowski, Adam Doliwa, Katarzyna Eliasz, Maciej Kiełbus, Jakub Krawczyk, Agnieszka Piskorz-Ryń, Maciej Pisz, Jakub H. Szlachetko, Lidia Zacharko, Krystian M. Ziemski. Stan prawny na 15 kwietnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych / red. nauk. Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Stosunki pracy pracowników samorządowych / pod red. Mirosława Steca ; [aut. Paweł Chmielnicki et al.].
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BE BSA

2 /

3
Książka

Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Leon Kieres [i 14 pozostałych]. Stan prawny na 1 czerwca 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego : rzeczywistość a oczekiwania / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Maciej Berek, Wojciech Drobny, Elżbieta Feret, Małgorzata Ganczar, Adrian Gołąb, Anna Kawecka, Joanna Kielin-Maziarz, Kamil P. Kowalewski, Tomasz Libera, Katarzyna Małysa-Sulińska, Maciej Pisz, Marta Romańska, Joanna M. Salachna, Lucyna Staniszewska, Marzena Świstak. Stan prawny na 1 września 2022 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wybory i referenda lokalne : aspekty prawne i politologiczne / pod red. Mirosława Steca, Katarzyny Małysa-Sulińskiej. Stan prawny na 1 lipca 2010 r.
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 16 z 16