Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 274

Filtry

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 274

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Stan prawny na 20 sierpnia 2007 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych / Aneta Jakubiak-Mirończuk. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska, cop. 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Stan prawny na 1 lutego 2008 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne / Teresa Dukiet-Nagórska. Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Stan prawny na 30 listopada 2007 r.
Warszawa ; Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bank spółdzielczy : aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania / Anna Zalcewicz. Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BE BSA

2 /

3
Książka

Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej / Anna Jurkowska-Zeidler.
Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BG BSA

0 /

2
Książka

Bezprawność jako element przestępności czynu : studium na temat struktury przestępstwa / Zbigniew Jędrzejewski.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

1 /

2
Książka

Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Wojciech Jasiński. Stan prawny na 1 września 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bójka i pobicie : aspekty wykrywcze i dowodowe / Karolina Olszak. Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Andrzej Matlak ; [tł. tekstu ang. Natalia Kałuża].
Warszawa ; Wolters KLuwer Polska business, 2007.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Marcin Podleś.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych / Joanna Haberko. Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych / Piotr Antoszek.
Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków / Iwona Ciepiela. Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Docelowy system VAT w Unii Europejskiej : harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych / Rafał Lipniewicz. Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BG BSA

0 /

2
Książka

Dodatkowe zatrudnienie / Bogusław Cudowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 274