Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 100

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 100

Administracja ochrony zdrowia w Polsce : między świadczeniem a reglamentacją / Sebastian Sikorski. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Aksjomaty administracji publicznej / Jan Zimmermann. Stan prawny na 1 lutego 2022 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego / Jan Zimmermann.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Aktualność pojęć prawa administracyjnego : XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz. Stan prawny na 20 maja 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Autonomiczne źródła prawa pracy / Łukasz Pisarczyk. Stan prawny na 10 grudnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Badania kryminologiczne a praktyka : perspektywa krajowa i międzynarodowa = Criminological research and practice : national and international perspective / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz. Stan prawny na 15 października 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021.

Miejsce: BG

0 /

1
Książka

Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć : znaczenie i skutki prawne / Grzegorz Keler. Stan prawny na 11 kwietnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BE

1 /

2
Książka

Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy administracyjne / Janusz Trzciński.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2023.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. 2. wydanie, stan prawny na 15 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Błędy formalne w tekstach prawnych / Andrzej Malinowski. Stan prawny na 15 października 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe : status quo i perspektywy / Joanna Worona. Stan prawny na 7 stycznia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BE BG

3 /

4
Książka

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki / Tomasz M. Miłkowski. Stan prawny na 20 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG

2 /

2
Książka

Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Błażej Kwiatek. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym / Adam Bochentyn. Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości : o ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego / Tomasz Tadeusz Koncewicz ; ze słowem wstępnym Martina Shapiro.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne / Piotr Pietrasz. Stan prawny na 1 października 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną / Joanna Wegner. Stan prawny na 1 października 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BE BSA

1 /

3
Książka

Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym / Łukasz Kielak. Stan prawny na 18 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Konstytucyjna ochrona prywatności : dane dotyczące zdrowia / Katarzyna Łakomiec. Stan prawny na 1 lipca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG

2 /

2
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 100