Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 2

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 2 z 2

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Stan prawny na 15 lutego 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 2 z 2