Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 303

50 lat kodeksu cywilnego : perspektywy rekodyfikacji / redakcja naukowa Piotr Stec, Mariusz Załucki. Stan prawny na 1 listopada 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Piotr Przybysz. Stan prawny na 15 stycznia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. Stan prawny na 1 marca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Analiza kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BE BSA GW T

0 /

3
Książka

Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. Stan prawny na 31 października 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BE BSA T

3 /

5
Książka

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym / Ariadna H. Ochnio. Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Bójka i pobicie / Aleksandra Nowosad. Stan prawny na 1 lutego 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym : wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym / Krzysztof Lasiński-Sulecki. Stan prawny na 15 listopada 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego / Krzysztof Felchner.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym / Izabela Adrych-Brzezińska. Stan prawny na 2 stycznia 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca. Stan prawny na 1 października 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / Juliusz Duda. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czynności podobne do czynności prawnych / Krzysztof Mularski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym : materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24-25 czerwca 2011 r. / red. nauk. Mirosław Nesterowicz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Paweł Dańczak. Stan prawny na 31 października 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 303